Το Έργο μας

Με δεδομένη την πνευματική και πολιτιστική παράδοση της Ιεράς Μονής αλλά και, γενικότερα, τη σπουδαιότητα της σιναϊτικής κληρονομιάς, η οποία προβάλλει και προωθεί επί 18 αιώνες το μήνυμα της ειρηνικής και ομαλής συνύπαρξης των λαών με διαφορετική εθνική και θρησκευτική ταυτότητα, ιδρύθηκε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» η οποία έχει ως βασικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων, τους παρακάτω:

  • Την προβολή και τη διάδοση, στην Ελλάδα και διεθνώς, του πολυμερούς πνευματικού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ιεραποστολικού, καλλιτεχνικού, κ.λ.π. έργου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Θεοβάδιστου Όρους Σινά, εντός και εκτός της Σιναϊτικής Χερσονήσου και τη διενέργεια οργανωμένων δράσεων για την προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο (π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία κοινότητας φίλων στα social media, κ.λ.π.).
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών με επίσημους Κρατικούς Ελληνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, με αξιόπιστους μη κυβερνητικούς φορείς και άλλες Μ.Κ.Ο., με τοπικές κοινότητες και οργανώσεις, με επίσημους θρησκευτικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δίκτυα, καθώς και με πρόσωπα που αναπτύσσουν παρεμφερείς δραστηριότητες για τη διάδοση και την προώθηση του έργου της Ιεράς Μονής.
  • Την παροχή υλικών αγαθών, υπηρεσιών και οικονομικών πόρων για την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή αλλά και την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού για την αξιοποίηση και τη συντήρηση των εικόνων, των εκκλησιαστικών κειμηλίων, των χειρογράφων, της Βιβλιοθήκης, των αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών μνημείων της Ιεράς Μονής, των Μετοχίων, Παρεκκλησιών και των Μονυδρίων αυτής, εντός και εκτός της Σιναϊτικής Χερσονήσου.
  • Την παροχή υλικών αγαθών, υπηρεσιών και οικονομικών πόρων για τη συνεχή συντήρηση και προστασία των κτιρίων της Ιεράς Μονής τόσο των κυρίων χώρων όσο και των βοηθητικών που έχουν ανεγερθεί μεταγενέστερα (ξενώνων, χώρων σίτισης και φιλοξενίας αναχωρητών, επισκεπτών, μοναχών κ.λ.π.), καθώς και των απανταχού ευρισκομένων Μετοχίων, Παρεκκλησιών και Μονυδρίων αυτής.
  • Την εύρεση, προμήθεια και μεταφορά αναγκαίων αγαθών για τις λειτουργικές ανάγκες της Ιεράς Μονής (π.χ. λάδι, αλεύρι, κρασί, κεριά).
  • Άλλους παρεμφερείς σκοπούς.